Česká republika bude spolupracovat s Francií na financování společných projektů v jaderné energetice. Vyplývá to z nové dohody uzavřené mezi Technologickou agenturou ČR (TA ČR) a Francouzskou národní výzkumnou agenturou (ANR). Podpis dohody se uskutečnil u příležitosti pražské návštěvy francouzské ministryně pro energetickou transformaci Agnés Pannierové-Runacherové.

Ministryně Runacherová jednala se svým českým protějškem, ministrem obchodu a průmyslu Jozefem Síkelou, o otázkách energetické tranzice a zejména roli jaderné energetiky v dekarbonizaci a v zajištění energetické bezpečnosti nejen České republiky a Francie, ale celé Evropy. Oba ministři deklarovali, že Francie a Česko budou nadále spolupracovat při prosazování vhodných podmínek pro rozvoj jaderné energetiky v EU.

„Vztah s Českou republikou je pro Francii strategický. Naše země jsou významnými aktéry evropského jaderného odvětví, ale i energetiky a průmyslu. Na evropské úrovni s panem ministrem Síkelou velice úzce spolupracujeme, abychom v rámci Jaderné aliance hájili tento zdroj energie a jeho ústřední roli v nízkouhlíkovém energetickém mixu,“ uvedla po jednání ministryně pro energetickou transformaci Agnès Pannier-Runacher. „Naším cílem je pokračovat v této práci tak, aby příští Evropská komise přistupovala k jaderné energii a obnovitelným zdrojům energie skutečně rovnocenně jako ke dvěma základním a komplementárním prostředkům k dosažení našich klimatických cílů.“

Slavnostní podpis dohody mezi TA ČR a ANR se uskutečnil 9. ledna na Francouzském velvyslanectví v Praze za přítomnosti Petra Konvalinky, předsedy TA ČR, a Thierryho Damervala, prezidenta ANR. Smlouva otevírá cestu česko-francouzským projektům v aplikovaném výzkumu v oblasti jaderné energetiky a nízkouhlíkových technologií. Nyní budou následovat další jednání o podmínkách spolupráce tak, aby bylo možné letos vyhlásit první konkrétní výzvy. Francouzská strana se zavázala na výzkumné projekty uvolnit každý rok jeden milion eur.

Česko a Francie jsou v jaderném výzkumu a vzdělávání dlouholetými partnery. Francouzská CEA (Komise pro alternativní a jadernou energii) například spolupracuje s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži nebo s českou Akademií věd. Stáže a pracovní pobyty vědců z obou zemí usnadňují grantové programy. Jaderní experti z Francie také pravidelně jezdí přednášet do Česka.

V roce 2023 Francouzské velvyslanectví v Praze a společnost EDF založili Česko-francouzskou jadernou akademii. Jedná se o komplexní platformu pro vzdělávání a výzkum, jenž nabídne společné česko-francouzské vzdělávací a vědecké programy na úrovni vysokých a středních škol a výzkumných institucí, a bude se věnovat i odbornému vzdělávání a rekvalifikacím.

(Foto: Eva Kořínková)