Naše vize

Výstavba nových jaderných zdrojů, největší investice v dějinách Česka, má potenciál stát se obrovským impulsem pro ekonomiku, pro rozmach vzdělávání, výzkumu a vývoje i stimulem pro rozvoj v příslušných regionech. 

Evropská nabídka společnosti EDF přináší největší hodnotu ve všech těchto aspektech: maximální zapojení českých firem do projektu, intenzivní česko-francouzská spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy a podpora vytváření trvalých hodnot v okolí nově budovaných elektráren.

Příležitosti pro Česko

Česká republika má obrovskou výhodu v podobě rozvinutého jaderného průmyslu a zkušeností s výstavbou jaderných elektráren. Záměrem EDF je maximálně využít těchto schopností a tím přispět k dalšímu rozvoji a úspěchu místních průmyslových firem.

A jelikož EDF má největší potenciál stavět v Evropě nové jaderné elektrárny, znamená to další příležitosti ke spolupráci daleko nad rámec plánovaných bloků v Dukovanech nebo Temelíně. Podívejte se, jak spolupracujeme s českým průmyslem.

Naše technologie

EPR – prověřená technologie s nejvyššími standardy bezpečnosti

Zjistit více

O nás

Největší provozovatel jaderných elektráren na světě s bezkonkurenčními zkušenostmi

Zjistit více

FAQs

Information

Nabízený reaktor EPR1200 je adaptací reaktoru EPR, vlajkové technologie společnosti EDF. Jedná se o reaktor generace 3+ o výkonu 1200 MWe, který splňuje ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost a výkonnost v Evropě.

Information

EPR1200 je založena na stejných bezpečnostních prvcích jako EPR2 – nejnovější optimalizovaná technologie společnosti EDF. Ta plně zohledňuje provozní a bezpečnostní požadavky definované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, západoevropskou asociací jaderných dozorů WENRA a francouzským úřadem pro jaderný dozor ASN a vyhovuje tzv. post-fukušimským zátěžovým testům. EPR1200 v sobě zahrnuje prověřené pasivní i aktivní bezpečnostní systémy.

Information

Technologie EPR je vyzkoušená a spolehlivá – první reaktor EPR byl uveden do provozu v čínské elektrárně Taišan v roce 2018. Dnes už je EPR úspěšně v provozu i v Evropě v podobě finské elektrárny Olkiluoto 3. EPR získala povolení k výstavbě od bezpečnostních úřadů ve Finsku, Francii, Velké Británii a Číně. Všechny hlavní prvky reaktoru EPR1200 byly s pozitivním výsledkem přezkoumány francouzským jaderným dozorem.