Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci s EDF oznamuje založení Česko-francouzské jaderné akademie, nové iniciativy, jejímž cílem je urychlit přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků v jaderné energetice, kteří budou schopni naplnit ambice České republiky stát se hybnou silou evropské jaderné budoucnosti. 

                                                          

Tato iniciativa bude hrát klíčovou roli nejen při dalším posilování vazeb mezi Českou republikou a Francií, ale také pomůže uskutečnit konkrétní česko-francouzské aktivity v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, výzkumu a vývoje pro bezpečné a mírové využití jaderné energie.

 

Spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti jaderného vzdělávání a výzkumu má již bohatou historii. Česko-francouzská jaderná akademie na tuto zkušenost naváže tím, že významně rozšíří rozsah a ambice této spolupráce a připraví nové programy, které budou koncipovány tak, aby odpovídaly naléhavým potřebám českého průmyslu.

Za prvé, Česko-francouzská jaderná akademie představuje komplexní vzdělávací platformu, která vytvoří společné česko-francouzské vzdělávací programy na úrovni vysokých a středních škol a výzkumných institucí. Francouzské organizace, jako je International Institute of Nuclear Energy (I2EN), již aktivně spolupracují s českými zainteresovanými stranami na přípravě nových vzdělávacích kurzů a programů stáží pro české a francouzské studenty, jakož i pokročilých kurzů na univerzitní úrovni. Tyto iniciativy budou hrát klíčovou roli při získávání nové generace mladých a šikovných studentů pro jaderný průmysl.

 

Za druhé, Česko-francouzská akademie se zaměří na odborné vzdělávání a kvalifikaci. Tato část nové iniciativy už má reálné obrysy, jelikož společnost EDF už sponzoruje a organizuje kurzy pro dodavatelské firmy, velké i malé české společnosti, které mají zájem stavět a dodávat zařízení a služby pro nový jaderný projekt Dukovany 5.

 

Některé nedávné a nadcházející milníky Česko-francouzské jaderné akademie:

 

  • Dne 14. září podepsala společnost EDF a Západočeská univerzita v Plzni dohodu o spolupráci na rozvoji vzdělávání a výzkumu v oblasti jaderné energetiky.

  • V září podepsaly CEA Cadarache a Západočeská univerzita v Plzni memorandum o porozumění, které usnadňuje mobilitu studentů, společné výzkumné programy a výměnu akademických zdrojů.

  • Dne 24. října se uskuteční akce, která má přilákat studenty do jaderného průmyslu a kterou pořádá Francouzský institut v Praze a I2EN.

  • Ve dnech 8. a 9. listopadu pořádá společnost EDF v Praze další Dodavatelskou akademii - kurz, který pomáhá českým firmám stát se kvalifikovanými dodavateli pro reaktory typu EPR společnosti EDF.

 

 

 

J. E. Alexis Dutertre – velvyslanec Francie v České republice: 

 

„Česká republika a Francie jsou již nyní silnými partnery v jaderném výzkumu, například v rámci projektu ITER a reaktoru Jules Horowitz, dále se odehrává spolupráce mezi ÚJV Řež a francouzskou Komisí pro atomovou energii (CEA), mezi univerzitami a výzkumnými agenturami. Francouzské velvyslanectví dlouhodobě uděluje vědecké ceny českým výzkumným pracovníkům v této oblasti, které podporují jejich mobilitu a rozšiřování dovedností potřebných pro podporu současné jaderné renesance v Evropě. 

Česko a Francie představují pilíře Evropské jaderné aliance, která nyní sdružuje 14 členských států EU a jejímž cílem je uznání přínosu jaderné energie pro splnění klimatických cílů, jakož i pro naši energetickou suverenitu, bezpečnost dodávek a konkurenceschopnost průmyslu. 

S cílem zefektivnit tuto dvoustrannou spolupráci s hrdostí oznamuji založení Česko-francouzské jaderné akademie, která bude hrát klíčovou roli při rozvoji lidských kapacit pro naše budoucí evropské projekty nových jaderných elektráren.

V této souvislosti také potvrzuji plnou podporu francouzské vlády nabídce EDF v tendru na Dukovany 5.“

 

Roman Zdebor – ředitel EDF Nuclear Czechia:

 

„Česko-francouzská jaderná akademie je pro EDF a naše evropské průmyslové partnery skvělou příležitostí, jak maximalizovat výměnu zkušeností s českými kolegy v oblasti výstavby velkých elektráren. Výstavba jednoho reaktoru vyžaduje tisíce vysoce kvalifikovaných techniků a inženýrů. Aby bylo možné takového počtu dosáhnout, společnost EDF poskytne přístup ke vlastním školícím zdrojům pro odborné vzdělávání. S několika českými společnostmi jsme již začali upravovat a rozvíjet naše školící programy a jsme připraveni tento proces urychlit, pokud bude společnost EDF vybrána pro projekt Dukovany 5.“

 

Karen Daifuku – výkonná ředitelka International Institute of Nuclear Energy (I2EN): 

 

„Úspěšný program budování lidských kapacit znamená, že máte k dispozici správné zdroje na správném místě a ve správný čas. I2EN poskytne svou podporu a zkušenosti, aby Česko-francouzská jaderná akademie pomohla oběma zemím úspěšně dosáhnout jejich cílů. Tato nová iniciativa vnese do našeho společného úsilí potřebnou strukturu.“