Od předložení výchozí nabídky společnostem ČEZ a EDUII dne 30. listopadu 2022 uskutečnila společnost EDF a její průmysloví partneři (společnosti Framatome, GE Steam Power a Bouygues Travaux Publics) několik technických a obchodních vyjasňovacích schůzek se společností ČEZ a její projektovou společností EDUII. Na tato mimořádně úspěšná jednání přijelo do Česka více než 100 odborníků, inženýrů a vysoce postavených představitelů EDF. Vysoká kvalita těchto schůzek se velmi pozitivně promítla do integrované nabídky EDF, a to zejména v těchto oblastech:

          Společnost EDF a její partneři na základě diskuse o technických a provozních očekáváních a požadavcích společnosti ČEZ/EDUII provedli nezbytné úpravy své nabídky;

          EDF vnímá hluboké a vzájemné uznání a profesionální charakter výměny informací mezi českým a francouzským týmem. Oběma týmům se podařilo navázat vztah postavený na vzájemném porozumění a respektu k firemní kultuře druhé strany vycházející ze společných hodnot transparentnosti a úsilí o co nejlepší výsledek; 

          EDF a její partneři mají motivaci postavit jeden blok v Dukovanech, nicméně vedle toho byl vypracován i podrobný plán výstavby čtyř bloků EPR1200 v České republice. EDF věří, že flotilový efekt je klíčovým faktorem, který přispěje ke konkurenceschopnosti nového českého jaderného programu. EDF aktivně podporuje rozhodnutí o flotile čtyř bloků, což by přineslo benefity založené na postupné optimalizaci a zvýšila by se přidaná hodnota pro českou ekonomiku.

Společnost EDF je v souladu se svým závazkem vůči společnostem ČEZ a EDUII a České republice připravena včas, a proto 2. října zahájila proces předání integrované nabídky společnosti ČEZ/EDUII.