Společnost EDF uspořádala v červnu další Dodavatelskou akademii EDF, jejímž cílem je připravit české firmy na to, aby se mohly podílet na výstavbě nových jaderných bloků s technologiemi EDF, a to jak v Česku, tak v dalších zemích. Akademie je komplexním dvoudenním školením zahrnujícím představení technologie EPR, kulturu jaderné bezpečnosti, seznámení s platnými předpisy a normami, popis technických specifikací a požadavků na kvalitu. Akce se konala 6.–7. 6. v sídle společnosti EDF Nuclear Czechia ve Francouzském institutu v Praze. 

Dodavatelská akademie je jednou z několika iniciativ, které společnost EDF spustila v rámci aktuálního tendru na výstavbu nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Při výstavbě nových jaderných reaktorů uplatňuje společnost EDF strategii, která do značné míry sází na spolupráci s místními firmami. Proto většina hodnoty investované do nových bloků zůstane v Česku. Při výstavbě dvou bloků v elektrárně Hinkley Point C na jihozápadě Anglie EDF dosud zadala britským společnostem 64 % z hodnoty zakázky.  

„Česká republika má dědictví rozvinutého jaderného průmyslu a zkušenosti s výstavbou jaderných elektráren. EDF chce využít těchto výjimečných schopností, oživit místní průmysl a posílit jeho rozvoj. Aby se tak stalo, je nejprve nutné projít důkladnou technickou přípravou,“ říká Roman Zdebor, ředitel EDF Nuclear Czechia. 

EDF plánuje začlenit české firmy do svého evropského dodavatelského řetězce nejen pro projekt Dukovany 5, ale i pro další nové jaderné bloky v Česku a v Evropě. Ve Francii je schválena výstavba šesti nových bloků EPR a uvažuje se o výstavbě dalších osmi. V rámci současného obnovení zájmu o jadernou energetiku uvažují o technologii EPR také Polsko, Slovinsko, Slovensko nebo Nizozemsko. 

Český a francouzský jaderný průmysl jsou tradičními partnery, několik významných českých společností je již zapojeno do dodavatelského řetězce pro reaktory typu EPR, a podílí se tak na projektech ve Velké Británii a ve Finsku.