Paříž, 4. června 2024 – Společnost EDF uspořádala v Paříži Dny evropských jaderných dodavatelů za účasti více než 300 zástupců průmyslu z 15 evropských zemí, kteří zde diskutovali o nových jaderných projektech v Evropě s technologiemi EPR a NUWARD SMR. Největší zastoupení ze všech zemí vedle Francie měl na akci český jaderný průmysl v podobě 24 firem.

EDF se aktuálně účastní tendru na výstavbu nových jaderných zdrojů v Česku, v němž nabízí až čtyři reaktory EPR1200. Z hlediska spolupráce s místním průmyslem chce EDF použít svůj model osvědčený z Velké Británie, kde britským společnostem připadá 64 % z hodnoty kontraktu na výstavbu elektrárny Hinkley Point C. Záměrem EDF je dosáhnout podobných nebo vyšších hodnot lokalizace i v Česku.

Za tímto účelem byly v Paříži podepsány nové dohody mezi EDF a klíčovými firmami tuzemského jaderného průmyslu: Armatury Group, I&C Energo, Sigma Group, Škoda JS a ZAT. Tyto dohody zpřesňují rozsah možných dodávek a výrazně posilují závazek EDF k budoucí spolupráci. Zároveň byly uzavřeny dohody se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Českou asociací ocelových konstrukcí

Český průmysl byl na akci zastoupen v široké oblasti oborů jako jsou technické studie, elektrotechnika, potrubní rozvody, stavební práce, elektromechanická zařízení, montáž, systémy kontroly a řízení, chladicí systémy či vzduchotechnika. Zástupci firem prezentovali svůj zájem podílet se na budoucích jaderných projektech nejen v Česku, ale v celé Evropě. 

„Budování evropského dodavatelského řetězce v oblasti jaderné energetiky je nutností pro dosažení evropské nezávislosti v celém energetickém sektoru. Navíc takový dodavatelský řetězec může a měl by být „evropským produktem“, který bude hrát významnou roli na světovém jaderném trhu. „Airbus jaderné energetiky“ je nejvhodnější definicí toho, čeho musíme dosáhnout. Je více než logické, že právě Francie je tahounem tohoto procesu. Pro český jaderný průmysl, který je druhým nejsilnějším v Evropě, je ctí být součástí tohoto strategického partnerství a uděláme vše pro to, abychom vybudovali to, co je pro Evropu očekávané a hlavně potřebné,“ komentoval nové dohody Josef Perlík, výkonný ředitel Aliance české energetiky.

Karel Volf, generální ředitel společnosti Metrostav DIZ, která je připravena vstoupit do společného podniku s francouzskou stavební společností Bouygues Travaux Publics, k tomu uvedl: „Jsme rádi, že můžeme spolupracovat na tak komplexním projektu. Dohoda se společností Bouygues Travaux Publics, která byla dosažena už v rané fázi českého výběrového řízení, je ideálním řešením výhodným nejen pro zúčastněné strany, ale i pro společnost EDF jako klienta. Bouygues Travaux Publics může uplatnit své jedinečné a rozsáhlé zkušenosti s výstavbou jaderných elektráren, Metrostav DIZ pak přinese znalost místních podmínek a rozsáhlé místní zdroje. Včasná a úzká spolupráce nám umožní sladit naše týmy a zajistit odpovídající zdroje ve správný čas.“

Společnost EDF odhaduje, že pokud má Evropa dosáhnout svých klimatických cílů, bude na kontinentu nutné v příštích desetiletích uvést do provozu až 50 nových jaderných reaktorů. Jen ve Francii by mělo být do roku 2050 spuštěno až 14 reaktorů EPR2 a v dalších evropských zemích se jedná o více než tuctu potenciálních projektů EPR nebo EPR1200.