V návaznosti na výzvu k podání nabídek, kterou společnost EDF obdržela 17. března 2022, a v návaznosti na první předběžnou nabídku, kterou společnost EDF předložila 30. listopadu 2022 českému provozovateli ČEZ a jeho projektové společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II), dnes společnost EDF oficiálně předložila:

 • aktualizovanou nabídka na dodávku inženýrských činností, nákupu, výstavby a podpory při uvádění do provozu jednoho reaktoru EPR1200 v lokalitě Dukovany (blok 5) a projektových a realizačních činností pro jaderné palivo a dodávku palivových souborů pro tento projekt;
 • dva aktualizované indikativní návrhy, jejichž cílem je podpořit rozvoj flotily reaktorů v České republice, založené na jednom dalším bloku v lokalitě Dukovany (blok 6) a dvou dalších blocích v lokalitě Temelín (bloky 3 a 4).

Tato aktualizovaná nabídka vychází z několikaměsíčního vyjasňovacího procesu se společnostmi ČEZ a EDU II v rámci probíhajícího procesu výběru dodavatele a je poslední fází výběrového řízení před výběrem preferovaného uchazeče.

Aktualizovaná nabídka EDF je založena na osvědčených a vzájemně se doplňujících schopnostech EDF, jejích průmyslových partnerů a českého jaderného průmyslu. Společnost EDF plánuje být jediným zdrojem dodávek a integrace technologie EPR1200 a realizace projektu, přičemž se bude spoléhat na:

 • know-how a průmyslové dovednosti dceřiné společnosti Framatome pro dodávku technických studií a zařízení pro systém zásobování jadernou parou a systémy kontroly a řízení;
 • zavedené partnery: společnost GE Steam Power pro dodávku technické studie a vybavení konvenčního ostrova, který bude vybaven francouzskou parní turbínou Arabelle 1000, a společnost Bouygues Travaux Publics, která je již osvědčeným dodavatelem stavebních prací v jaderné energetice.

Návrh společnosti EDF zahrnuje:

 • technologii reaktoru EPR1200 generace III+, která využívá optimalizace a zkušenosti z provozu reaktorů rodiny EPR přizpůsobenou specifikům dukovanské lokality;
 • plně integrovanou nabídku na návrh, inženýring, výstavbu, podporu při uvádění do provozu (EPC) a rozsáhlé školení, licencování a technickou pomoc a podporu před zahájením provozu a při samotném provozu;
 • osvědčený model dodávek, který se opírá o EDF jako hlavního dodavatele všech potřebných balíčků od činností EPC až po jaderné palivo;
 • dlouhodobý partnerský přístup mezi francouzským a českým jaderným průmyslem a na míru ušitý proces lokalizace dodávek, který zvyšuje ekonomickou hodnotu investice pro Českou republiku.

V duchu výše uvedeného pokračuje EDF ve strategii založené na:

 • další identifikaci českých společností, které by mohly být vybrány jako dodavatelé pro projekt; do dnešního dne bylo identifikováno téměř 300 českých firem a přibližně 90 z nich zahájilo předkvalifikační proces;
 • pořádání specializovaných školení, jejichž cílem je seznámit české průmyslové subjekty s technologií reaktoru EPR, kvalifikačními požadavky na dodavatele a příslušnými předpisy a normami;
 • rozšíření pobočky EDF Nuclear Czechia v Praze, která se věnuje rozvoji jaderných aktivit EDF pro český trh, s cílem posilovat dlouhodobou spolupráci s ČEZ a českým průmyslem;
 • podpora budování lidských kapacit a vzdělávacích programů v oblasti vývoje nových jaderných technologií a jaderné vědy v Česku, zejména prostřednictvím Česko-francouzské jaderné akademie, která byla ustavena počátkem října 2023.

Společnost EDF a její partneři jsou plně odhodlaní zajistit dlouhodobou spolupráci mezi českým a francouzským průmyslem pro úspěch nového českého jaderného programu. Připojením k rostoucí skupině vlastníků a provozovatelů technologií EPR získají společnosti ČEZ a EDU II nejen bezprecedentní přístup ke špičkovým jaderným technologiím EDF, ale také prospěch ze sdílení znalostí a zkušeností získaných při zavádění a podpoře bezpečného využívání a provozu jaderných technologií třetí generace v Evropě.

Luc Rémont, předseda představenstva a generální ředitel skupiny EDF, uvedl: „EDF mobilizuje své úsilí, aby se svojí evropskou technologií EPR1200 byla vybrána jako preferovaný partner pro Dukovany 5 a další rozšíření jaderné flotily ČEZ. Jako jediný dodavatel a výrobce jaderné technologie třetí generace v Evropě věříme, že dlouhodobé strategické partnerství, které navrhujeme, vytvoří precedens pro náš kontinent a poslouží jako základ pro odolnější a nezávislejší evropský jaderný průmysl. Připojením k evropské skupině provozovatelů EPR bude Česká republika těžit z masivního flotilového efektu a vytvoří mnoho průmyslových synergií mezi našimi současnými a budoucími jadernými programy ve Francii, Velké Británii a dalších zemích. Jsem přesvědčen, že partnerství mezi ČEZ a EDF dokonale zapadá do naší společné role dvou předních evropských provozovatelů jaderných elektráren, kteří se zavázali podporovat energetickou nezávislost Evropy a dosáhnout v Evropě bezemisní produkce elektřiny.“