Ceny Henriho Becquerela za jaderný výzkum každoročně dostávají tři nejlepší dizertační práce doktorandek a doktorandů z České republiky. Letos poprvé v historii obsadily první tři místa ženy: Jana Matoušková a Kateřina Děcká z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a Denisa Kubániová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Prestižní ocenění jim spolu s francouzským velvyslancem v ČR Alexisem Dutertrem a Jean-Marie Lehnem, nositelem Nobelovy ceny za chemii z roku 1987, předával také Roman Zdebor, ředitel české pobočky společnosti EDF, která je dlouholetým partnerem cen.  

„Letošní výsledky jsou krásným důkazem toho, že ženy do přírodních věd nejen patří, ale také v nich mohou excelovat. Jsem rád, že podíl žen v jaderné energetice se v Česku postupně zvyšuje. Ostatně nabídku EDF na výstavbu nových jaderných bloků v ČR vede také žena – Sarah Illouz,“ uvedl Roman Zdebor při předání ocenění. 

Mladé vědce na ocenění nominují vysoké školy nebo výzkumné ústavy na základě kvality jejich vědeckých prací v rámci doktorandského studia. Následně práce posuzuje komise českých a francouzských profesorů a vědců. Laureáti získávají finanční odměnu a držitelé první a druhé ceny navíc ještě stipendium od francouzského velvyslanectví, které jim umožní měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.  

„Stipendium určitě využiji, máme spolupráci s francouzským institutem, který provozuje zařízení na neutronové zobrazování na reaktoru vysokého výkonu,“ říká Jana Matoušková, která získala ocenění právě za práci zabývající se neutronovým zobrazováním. Jde o nedestruktivní metodu používanou ke zkoumání vnitřních struktur a materiálového složení opticky neprůhledných předmětů. Na rozdíl od rentgenových paprsků mohou neutrony proniknout až několika centimetry kovů, a přitom citlivě detekovat i malé množství vodíku.  

„Francouzské firmy zabývající se jaderným výzkumem a energetikou spolupracují s českými vědci a institucemi na řešení řady společných projektů,“ vyzdvihuje mezinárodní rozměr ocenění Denisa Kubániová. Ta působí v laboratoři Mössbauerovy spektroskopie na Katedře fyziky nízkých teplot MFF UK, kde se zabývá vývojem a využitím magnetických nanočástic pro medicínské aplikace.  

Velvyslanectví Francie v České republice podporuje prostřednictvím vědeckých cen nadějné mladé vědce již od roku 1994, váží si jejich práce a poskytuje jim příležitost budovat si síť kontaktů v zahraničí. Povzbuzuje je tak k vědecké kariéře a zároveň pomáhá posilovat spolupráci mezi Francií a Českem v daných oborech.