EPR1200 vychází z mimořádných zkušeností

Reaktor EPR1200 nabízený pro Dukovany 5 je adaptací vlajkové lodi francouzského jaderného průmyslu, reaktoru EPR. Bloky EPR jsou již v provozu a nové bloky se v Evropě staví, což představuje neocenitelné zkušenosti, ze kterých může čerpat i Česko.

Z technického hlediska je EPR1200 menší a upravenou verzí reaktoru EPR. Pro tuto verzi o výkonu 1200 MWe byl použit stejný projekt, stejný přístup k bezpečnosti a stejné materiály a zařízení, které již byly licencovány a certifikovány z projektů ve Francii (Flamanville 3), v Číně (Taišan), ve Finsku (Olkiluoto 3) a ve Velké Británii (Hinkley Point C). To zaručuje vynikající úroveň bezpečnosti, osvědčené vlastnosti a spolehlivý výkon EPR1200.

NUWARD SMR: optimální náhrada uhelných elektráren

Společnost EDF uzavřela s ČEZ dohodu o spolupráci zaměřenou na vývoj malých modulárních reaktorů, týkající se zejména NUWARD SMR, které mají po roce 2030 nahradit uhelné elektrárny nízkouhlíkovými zdroji energie. Od roku 2017 EDF vyvíjí svůj malý reaktor NUWARD SMR – ideální řešení pro splnění takového cíle.

NUWARD SMR s čistým výkonem 340 MWe je tlakovodní reaktor, a proto vychází z desítek let zkušeností s provozem této technologie, která je dnes v jaderné energetice nejrozšířenější na světě.

Vizualizace NUWARD SMR v lokalitě JE Temelín

NUWARD SMR je jednoznačně evropským projektem opírajícím se o rozsáhlou mezinárodní spolupráci včetně zapojení jaderných expertů z Česka. Cílem EDF je vytvořit evropskou síť dodavatelů, včetně českých firem, kteří budou pracovat na výstavbě NUWARD SMR na různých trzích.

Portfolio reaktorů EDF – osvědčená technologie s nejvyššími standardy bezpečnosti

EPR: osvědčená a robustní technologie pro vysokou poptávku po energii

Nejvýkonnější reaktor na světě EPR byl navržen podle nejvyšších bezpečnostních standardů a zároveň poskytuje optimální technické, ekonomické a ekologické parametry.

 • 1650
  MWe

  Čistý výkon

 • 60
  let

  Životnost

 • ≥90
  %

  Dostupnost

 • 12 až 24
  měsíců

  Délka operačního cyklu

EPR1200, adaptace EPR střední velikosti

EPR1200 je plně založen na osvědčené konstrukci EPR a těží z robustnosti EPR při výkonu 1 200 MWe (místo 1 650 MWe), s nejvyššími bezpečnostními standardy a optimalizovanými technickými, ekonomickými a ekologickými parametry. 

EPR1200 je přizpůsoben různým podmínkám lokalit a požadavkům na rozvodnou síť.

 • 1200
  MWe

  Čistý výkon

 • 60
  let

  Životnost

 • ≥90
  %

  Dostupnost

 • 80 % za 30
  minut

  Sledování zátěže

Reaktor EPR1200 špičkový, bezpečný, šetrný k životnímu prostředí

Díky maximálnímu využití zkušeností z provozování EPR, je EPR1200 zcela evropský jaderný reaktor generace III+. Je speciálně navržen tak, aby vyhovoval různým regulačním podmínkám, podmínkám v lokalitě a v síti, a zároveň staví na evropských hodnotách.

Robustnost

✓ Osvědčená technická konfigurace vycházející z 60 let zkušeností a vyspělá technologie tlakovodního reaktoru (PWR) 

✓ Francouzský jaderný průmysl se spolu se společností EDF spoléhá na Francouzskou komisi pro alternativní energie a atomovou energii (CEA), Framatome, Orano a další, a také využívá odborných znalostí Francouzského institutu pro radiologickou ochranu a jadernou bezpečnost (IRSN) a Francouzského úřadu pro jadernou bezpečnost (ASN).

Bezpečnost

✓ Jaderná bezpečnost je naší prvořadou prioritou a je v popředí všeho, co děláme

✓ Technologie GEN III+ s nejvyššími standardy bezpečnosti a silnou odolnost

✓ Využití zkušeností s udělováním licencí na reaktor EPR , což zajistí vysokou míru licencovatelnosti reaktoru EPR1200 na exportním trhu:

 • Technologie EPR je již licencována čtyřmi jadernými úřady včetně tří v Evropě: ve Francii, Spojeném království, Finsku a Číně.
 • Konstrukce zohledňující vnější extrémní hrozby
 • Zapracování postfukušimských požadavků do konstrukce reaktoru
 • Odolnost proti těžkým haváriím podle projektu: velmi nízká četnost nadprojektových havárií

Konkurenceschopnost

✓ Vynikající provozní výkonnost s faktorem dostupnosti vyšším než 90 %

✓ Bezkonkurenční flexibilita díky inovativním možnostem manipulace s palivem:  schopnost regulovat výkon až na 80 % během 30 minut dvakrát denně podle projektu

✓ Řešení s vysokou dispečerskou dostupností 24 hodin denně 7 dní v týdnu na vyžádání

✓ Komplexní lokalizační strategie navržená tak, aby využila stávající český jaderný průmysl a podpořila vytváření nových průmyslových kapacit

Šetrné k životnímu prostředí

✓ Výroba bezuhlíkové elektřiny, která zamezí emisím 8 milionů tun emisí CO2 na reaktor ročně

✓ Zachování biologické rozmanitosti při snížení vlivu na krajinu, díky vysoké hustotě energie

S NUWARD SMR reaguje společnost EDF na různé potřeby:

 • Výměna průmyslových kotlů na uhlí o výkonu 300-400 MWe
 • Elektrifikace odlehlých komunit
 • Napájení průmyslových areálů nebo méně propojených infrastruktur
 • Stabilita sítě, zejména v případech vysokého podílu intermitentních obnovitelných zdrojů

NUWARD SMR je dobře ovladatelný a je navržen tak, aby podporoval i další potenciální využití, jako např výroba vodíku, dálkové vytápění nebo odsolování. 

NUWARD SMR uspokojí vznikající trh SMR do roku 2030, protože společnost EDF plánuje v roce 2030 ve Francii zahájit výstavbu referenční elektrárny NUWARD SMR.

Chci se dozvědět víc

EPR pro Evropu: výhody členství v evropské flotile EPR

Základem strategie společnosti EDF je podpořit vlnu rozvoje nových jaderných zařízení v Evropě. Společnost EDF je přesvědčena, že budování pevných, komplexních a dlouhodobých vztahů s evropskými partnery a spojenci je nejefektivnějším a nejudržitelnějším způsobem, jak maximalizovat pozitivní účinky rozvoje jaderné energetiky v Evropě.

Vzhledem k tomu, že Evropa je jádrem její strategie, podílí se společnost EDF v současné době na několika projektech EPR, které se v Evropě připravují. Rostoucí evropská flotila reaktorů EPR poskytne České republice úspory z rozsahu: zrychlenou křivku učení při integraci dodavatelského řetězce EPR a zajištění realizace projektu pro Dukovany a další projekty.