Výhoda komplexního řešení

Postavit jadernou elektrárnu není jen tak. Je to velmi pečlivý proces zahrnující projektování, schvalování, vzdělávání pracovníků, výstavbu, uvedení do provozu, samotný provoz a samozřejmě šetrné zacházení s jaderným palivem. Nabídka společnosti EDF pro Dukovany 5 atraktivně spojuje všechny tyto fáze do integrovaného řešení, které vytváří pro Českou republiku tu nejlepší hodnotu.

Jako největší světový provozovatel jaderných elektráren přináší EDF bezkonkurenční zkušenosti s jejich projektováním, výstavbou i provozem. Díky silné podpoře francouzské vlády máme jasnou a ambiciózní vizi – vybudovat flotilu nových jaderných bloků, které přispějí k evropské energetické nezávislosti a dosažení klimatických cílů.

Francie stojí v čele evropské jaderné renesance a je přirozeným partnerem České republiky v EU. Spolupráce s EDF představuje pro český jaderný průmysl mimořádnou příležitost aktivně se podílet na současném oživení jaderné energetiky v Evropě.

Největší hodnota pro českou ekonomiku

Záměrem EDF je začlenit české firmy do svého dodavatelského řetězce nejen pro výstavbu Dukovan 5, ale i pro další projekty v Česku a v Evropě. Tento přístup znamená velkou přidanou hodnotu pro českou ekonomiku, pro dodavatele samotné pak vytváří četné obchodní příležitosti po celou dobu šedesátiletého cyklu provozu a údržby.

Výstavba EPR1200 v Dukovanech přinese tisíce nových pracovních míst od úrovně techniků až po vysoce kvalifikované odborníky. Projekt rovněž vytvoří řadu navazujících pracovních míst v okolí dukovanské elektrárny. Společnost EDF podpoří místní zaměstnanost prostřednictvím specializovaných školení, nabídek učňovského vzdělávání a rozvoje místních podnikatelů.

EDF se zavázala k tomu, že nové jaderné bloky bude dodávat způsobem, který vytvoří trvalou hodnotu pro místní komunity.  Cílem je obohatit regiony v okolí elektráren investicemi do infrastruktury a vzdělávání a zlepšením celkového blahobytu místních obyvatel.

Nová generace kvalifikovaných odborníků

Společnost EDF si uvědomuje současný nedostatek kvalifikovaných odborníků v Česku, kteří by vedli výstavbu nových reaktorů, a proto přichází s řešením na míru. Našim zákazníkům nabízíme všechna školení, certifikace a odborné znalosti potřebné pro úspěšné projekty výstavby nových jaderných zařízení.

  • Školení na míru s více než 650 uznávanými profesionálními instruktory a zázemí 35 školicích středisek.
  • EDF může přispět k vytvoření jaderného školicího střediska s plnorozsahovým simulátorem provozu elektrárny na stavbě každého bloku.
  • Naše jedinečná Dodavatelská akademie nabízí specializovaná školení připravující potenciální dodavatele na splnění technických a kvalitativních standardů EDF. Zahrnuje přehled o technologii EPR, seznámení s kulturou jaderné bezpečnosti, vhled do platných předpisů a norem, jakož i technické specifikace a požadavky na kvalitu potřebné k tomu, aby se firma mohla stát kvalifikovaným dodavatelem pro jaderné elektrárny EDF.

I2EN – klíčový partner EDF pro vzdělávání

Jak vychovat novou generaci jaderných energetiků?