EDF intenzivně pokračuje v přípravě svého dodavatelského řetězce. S cílem pomoci českým firmám, aby se mohly podílet na výstavbě nových jaderných bloků s technologiemi EDF, a to jak v Česku, tak v dalších zemích, pořádá ve dnech 8. – 9. listopadu další Dodavatelskou akademii EDF.

Akademie je komplexním dvoudenním školením zahrnujícím představení technologie reaktorů typu EPR, kulturu jaderné bezpečnosti, seznámení s platnými předpisy a normami, popis technických specifikací a požadavků na kvalitu. Koná se v sídle společnosti EDF Nuclear Czechia ve Francouzském institutu v Praze a zájemci se mohou registrovat zde.

„Dosud jsme identifikovali přibližně 300 českých firem, které postupně oslovujeme, a momentálně máme v našem portfoliu zhruba 90 firem, které jsou v různém stádiu předkvalifikace pro náš projekt EPR1200. Tato příprava je nezbytná pro vlastní kvalifikační proces, který v budoucnu tyto společnosti čeká,“ říká Roman Zdebor, ředitel EDF Nuclear Czechia.

Co se týká míry zapojení českých firem do výstavby nových bloků, EDF chce použít stejný model, jako na právě probíhající stavbě ve Velké Británii na projektu Hinkley Point C. Tento model zaručuje, že většina z celkové hodnoty zakázky zůstane v budoucnosti českým firmám. „V současné době činí podíl britských firem konkrétně 64 % a je naprosto reálné toto číslo zopakovat i v Česku,“ uvádí Roman Zdebor.

EDF plánuje zapojit tuzemské firmy ve všech oblastech výstavby jaderné elektrárny, včetně jaderného ostrova a turbínového ostrova. Na české firmy se chce spolehnout pokud jde o vybrané dodávky jaderných technologií, kompletních systémů v nejaderné části elektrárny (balance of plant), komplexní dodávky elektrických systémů, montážní a instalační práce a v neposlední řadě se počítá s jejich širokým zapojením do stavebních prací.

Jedná se tedy o řadu subdodávek s vysokou přidanou hodnotou, díky nimž mohou české firmy obohatit své jaderné know-how, rozvíjet se a otevřít si cestu k dalšímu byznysu, například při výstavbě až 14 nových jaderných elektráren ve Francii. Nicméně díky oživení zájmu o jadernou energetiku se dnes příležitosti otevírají napříč Evropou a EDF jedná o dalších projektech například v Nizozemí, Švédsku, Slovinsku či na Slovensku. Vedle toho je už potvrzená výstavba další dvojice bloků typu EPR v Británii, v lokalitě Sizewell C.

Dodavatelská akademie EDF je součástí Česko-francouzské jaderné akademie, nového projektu na podporu vzdělávání, který připravila EDF ve spolupráci Francouzským velvyslanectvím v Praze. Jedná se o komplexní vzdělávací platformu, jenž nabídne společné česko-francouzské vzdělávací programy na úrovni vysokých a středních škol a výzkumných institucí, a bude se věnovat i odbornému vzdělávání a rekvalifikacím.