Poskytnutí nejlepší nabídky pro Dukovany 5 a další projekty

EDF, plně integrovaná nabídka

 • 1

  EPR1200 pro Dukovany 5

 • 3 jako možnost

  Další bloky pro Dukovany 6 a Temelín 3&4

 • 1.2 až 4.8
  GWe

  elektřina bez emisí CO2 v základním zatížení
   

 • 7,5 až 30,4
  milionu tun

  Zamezení emisí CO2 za rok 

EDF nabídka pro ČEZ a Českou republiku je komplexní a plně integrovaná nabídka, opírající se o 5 klíčových pilířů : 

1. Osvědčená technologie s nejvyššími bezpečnostními standardy, technologie EPR1200 je zcela založená na plně osvědčené konstrukci EPR, která již byla licencována ve třech evropských zemích

2. Mimořádné zkušenosti společnosti EDF v oblasti projektování, vývoje, výstavby, uvádění do provozu a provozování jaderných elektráren po celém světě

3. Silná průmyslová základna opírající se o historické partnery společnosti EDF.

 • Framatome, dceřiná společnost EDF pro dodávky klíčových jaderných systémů
 • Bouygues Travaux Publics pro stavební práce
 • GE Steam Power pro dodávku turbíny ArabelleTM

4. Zkušenosti společnosti EDF se zapojením místního dodavatelského řetězce s lokalizačními programy šitými na míru

5. Koncepce evropské „flotily“ založené na technologii EPR s řadou více než 20 reaktorů EPR v provozu, ve vývoji a/nebo ve výstavbě v Evropě, které poskytnou synergie a vzájemné příležitosti k oboustrannému prospěchu českého a francouzského průmyslu.
 

Dlouhodobé partnerství se společností EDF

Dlouhodobý závazek České republiky od roku 2016 podporovat jaderný program ve všech jeho fázích:

 • Široká škála vyvíjených aktivit 
 • Tým více než 200 zaměstnanců společnosti EDF a jejích klíčových partnerů, který se bude věnovat přípravě tendru na projekt Dukovany 5 
 • Jasná a zřetelná podpora jaderné energie v rámci evropské diskuse 

Vytváření hodnoty pro Českou republiku

Projekt EPR1200 společnosti EDF pro Českou republiku  přinese českému hospodářství ekonomické výhody, neboť nabízí široké a dlouhodobé obchodní příležitosti napříč všemi fázemi projektu a během následujících 60 let provozu.

Pokud bude společnost EDF vybrána jako upřednostňovaný uchazeč, budou v průběhu výstavby projektu Dukovany 5 EPR1200 vytvořeny tisíce pracovních míst, včetně těch vysoce kvalifikovaných.

V rámci projektu vznikne také řada indukovaných pracovních míst pro místní ekonomiku v okolí elektrárny. EDF bude organizovat a realizovat programy, které pomohou místním lidem získat práci prostřednictvím školení, rozvoje učňovských oborů a podpory místních firem pro veškeré služby (doprava, stravování atd.).

Nabídka budování lidských kapacit na míru

EDF poskytuje svým partnerům správnou podporu, aby mohli získat odpovídající dovednosti a znalosti se stali samostatnými v jaderné oblasti:

 

 1. EDF poskytuje svým klientům komplexní pomoc, dokud se nestanou plně nezávislými v oblasti rozvoje lidských zdrojů (podpora při vypracovávání příslušné strategie, při simulaci scénářů pro identifikaci potenciálních dopadů a při náboru zaměstnanců ve správný čas).
 2. Společnost EDF dodává školení na míru a přesně na čas díky svým více než 650 kvalifikovaným a uznávaným odborným instruktorům a 35 školicím střediskům
 3. Společnost EDF může přispět k vytvoření jaderného školicího střediska provozovatele na místě, a to pomocí Simulátoru s plným rozsahem v každé lokalitě.
 4. Společnost EDF prostřednictvím své Dodavatelské akademie nabízí specifické školení, jehož cílem je seznámit se s technickými a kvalitativními požadavky EDF, aby se společnost mohla stát kvalifikovaným dodavatelem pro jaderné elektrárny EDF (přehled technologie EPR, kultura jaderné bezpečnosti, seznámení s předpisy a normami, popis technických specifikací a požadavků na kvalitu atd.).
 5. Nakonec se společnost EDF může podělit o své dlouhodobé zkušenosti s podporou svých klientů v oblasti budování lidských kapacit.