Společnost EDF je největším světovým provozovatelem jaderných zařízení s bezkonkurenčními výsledky a odbornými znalostmi v celém jaderném hodnotovém řetězci.

Skupina v současnosti provozuje 69 reaktorů, což představuje více než 2 000 reaktorových let zkušeností, a v celém jaderném řetězci 50 000 zaměstnanců.

Nabídka společnosti EDF pro Českou republiku

EDF nabízí české vládě a společnosti ČEZ komplexní a plně integrovanou nabídku na 1 EPR1200 v lokalitě Dukovany v rámci výběrového řízení zahájeného v březnu 2022. Společnost EDF se rovněž zavázala podporovat výstavbu dalších bloků v Dukovanech a v Temelíně v rámci programu flotily 4 EPR1200.

Přečtěte si více

Příležitosti pro dodavatele

Cílem návrhu EDF je plně využít a rozšířit české inženýrské, výrobní, instalační a stavební kapacity. Náš přístup k lokalizaci poskytne českým firmám významné příležitosti v projektu Dukovany i mimo něj.

Přečtěte si více

Novinky

Objevte naše novinky a reportáže v tisku

Přečtěte si více